Links en tips


Informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen:
www.wsnp.rvr.org/

Informatie over schuldhulpverlening:
www.nvvk.eu/schuld-hulpverlening/schulden

Allerhande informatie over rondkomen met inkomen:
www.nibud.nl

Beroepsvereniging:

www.nbbi.nl