Heeft u schulden?


Heeft u schulden, of dreigt u niet meer aan uw betalingsverplichtingen te kunnen voldoen? Dit komt helaas vaak voor in Nederland en het is belangrijk dat u hulp inschakelt.

Heeft u problematische schulden, dus grote achterstanden, bijvoorbeeld in de huurbetaling en dreigt u uit uw woning te worden gezet, of de energienota en dreigt u afgesloten te worden? Neemt u dan contact op met de gemeente waarin u woont. De afdeling Sociale Zaken heeft een afdeling schuldhulpverlening, of een Meldpunt Schuldhulpverlening. Deze kan u hierin verder begeleiden.

Is er voor u schuldhulpverlening opgestart, of bent u toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), dan kan het lastig zijn (beter: is het erg moeilijk) rond te komen van het VTLB (Vrij Te Laten Bedrag) dat is vastgesteld. Dat is vaak een stuk lager dan uw inkomen. Al het inkomen dat u boven het VTLB ontvangt, dient u maandelijks naar de boedelrekening over te maken. Het structureren van uw maandelijkse inkomen en uitgaven op basis van het VTLB kan u houvast bieden en u helpen de schuldhulpverlening of de WSNP goed te doorlopen. Het is een zware tijd, maar als u het 3 jaar volhoudt, krijgt u een schone lei en bent u van uw schulden af. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat u in deze periode geen nieuwe schulden maakt. Budgetbeheer bij de De Meibloem kan u hierin ondersteunen.