Bijzondere Bijstand voor kosten

Indien u geschikt over een uitkering of een salaris onder het geldende bijstandsniveau, dan is het mogelijk de kosten geheel of gedeeltelijk via de Bijzondere Bijstand van de gemeente waarin u woont, vergoed te krijgen. U dient dit zelf aan te vragen bij de gemeente en op de voor u geopende beheerrekening te laten storten. Natuurlijk kunnen wij u hierin adviseren.