Budgetbeheer opstarten


U, de nieuwe cliënt, ontvangt informatie en een intakeformulier. Door middel van het invullen en ondertekenen van het intakeformulier geeft u aan budgetbeheer te wensen. Tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs zendt u dit intakeformulier naar De Meibloem Budgetbeheer. Indien er sprake is van samenwoning/huwelijk, dan zullen beide partners het intakeformulier moeten ondertekenen en dient van beide partners een kopie van het legitimatiebewijs te worden meegezonden.

Na aanmelding wordt er in tweevoud een overeenkomst opgesteld, welke ondertekend wordt door zowel de budgetbeheerder als door u. Indien er sprake is van samenwoning/huwelijk, dan dient ook uw partner de overeenkomst te ondertekenen.

Voor de ondertekening wordt een afspraak gemaakt, welke tevens dient ter kennismaking. Mocht u dan toch nog van het budgetbeheer wensen af te zien, dan is dat natuurlijk mogelijk en zijn er geen kosten aan het tot dan gegeven advies verbonden. U ontvangt één getekend exemplaar van de overeenkomst en er is één getekend exemplaar voor de administratie van De Meibloem. U ontvangt ook een exemplaar van de Voorwaarden en van de Gedrascode Budgetbeheer zoals deze is opgesteld door de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

Na ondertekening zal er door De Meibloem een beheerrekening geopend worden op naam van de cliënt(en). Het openen van de rekening kan enige weken in beslag nemen als gevolg van de administratieve handelingen die de bank moet verrichten. De uitkerende instantie(s), werkgever en belastingdienst zullen worden aangeschreven met het verzoek het geld voortaan op deze beheerrekening te gaan storten.

Pas zodra er saldo op de beheerrekening is ontvangen, kan het budgetbeheer door De Meibloem starten. Tot dat moment blijft u zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van uw rekeningen.