Het budgetplan

    
De Meibloem zal samen met u een budgetplan opstellen, waarin alle inkomsten en uitgaven in één maand worden vermeld. Als u heeft gekozen voor vaste lasten beheer, dan wordt het restant van uw inkomsten saldo dat overblijft nadat de vaste lasten zijn betaald, naar uw privérekening overgemaakt. Indien u heeft gekozen voor uitgebreid budgetbeheer, dan zal er ook geld worden gereserveerd (gespaard) voor toekomstige betalingen. Dit alles is in het budgetplan terug te vinden.


Hieronder ziet u een voorbeeld van een fictief budgetplan voor uitgebreid budgetbeheer:

Inkomsten: Uitgaven en reserveringen: 
Salaris€ 1.250,00Huur€    535,00
Zorgtoeslag€      70,00Energie€    145,00
Huurtoeslag€    200,00Zorgverzekering€    135,00
Kindgebonden budget€      90,00Verzekeringspakket€      45,00
  Waterverbruik€      15,00
  Betalingsregeling€      68,00
  Leefgeld (€ 80,00 per week)€    347,00
  reservering telefoon/internet€      60,00
  reservering medische kosten€      50,00
  reservering afrekening energie€      15,00
  reservering schoolkosten€      10,00
  reservering onvoorzien€      50,00
Totaal:€ 1.610,00Totaal:€ 1.475,00

Het restant in bovenstaand budgetplan is € 135,00. Dit is reserve, voor het geval sommige inkomsten en uitgaven niet elke maand exact gelijk zullen zijn.