Het budgetplan


De Meibloem zal samen met u een budgetplan opstellen, waarin alle inkomsten en uitgaven in één maand worden vermeld. Als u heeft gekozen voor vaste lasten beheer, dan wordt het restant van uw inkomsten saldo dat overblijft nadat de vaste lasten zijn betaald, naar uw privérekening overgemaakt. Indien u heeft gekozen voor uitgebreid budgetbeheer, dan zal er ook geld worden gereserveerd (gespaard) voor toekomstige betalingen. Dit alles is in het budgetplan terug te vinden.


Hieronder ziet u een voorbeeld van een fictief budgetplan voor uitgebreid budgetbeheer:

Inkomsten: Uitgaven en reserveringen:
Salaris € 1.250,00 Huur €    535,00
Zorgtoeslag €      70,00 Energie €    145,00
Huurtoeslag €    200,00 Zorgverzekering €    135,00
Kindgebonden budget €      90,00 Verzekeringspakket €      45,00
Waterverbruik €      15,00
Betalingsregeling €      68,00
Leefgeld (€ 80,00 per week) €    347,00
reservering telefoon/internet €      60,00
reservering medische kosten €      50,00
reservering afrekening energie €      15,00
reservering schoolkosten €      10,00
reservering onvoorzien €      50,00
Totaal: € 1.610,00 Totaal: € 1.475,00

Het restant in bovenstaand budgetplan is € 135,00. Dit is reserve, voor het geval sommige inkomsten en uitgaven niet elke maand exact gelijk zullen zijn.