Kinderen


Heeft u één of meer minderjarige kinderen, dus jonger dan 18 jaar, in uw (éénouder)gezin, dan is alleen uitgebreid budgetbeheer mogelijk, zodat door middel van reserveringen hun belangen veilig gesteld kunnen worden.

Heeft u één of meer meerderjarige inwonende kinderen (18 jaar en ouder), dan zullen die financieel moeten bijdragen aan de gezinsinkomsten en een nader vast te stellen maandelijks kostgeld moeten betalen. Zij zijn volgens de wet zelfstandig en moeten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Daarom zijn zij verplicht bij te dragen aan uw kosten voor huur, energie, water, eten etcetera. Natuurlijk is het in het geval van meerderjarige kinderen vaste lasten beheer wel mogelijk.