Schulden


Betalingsregelingen voor openstaande schulden kunnen in nader overleg en beperkte mate in zowel vaste lasten beheer als in uitgebreid budgetbeheer worden opgenomen indien het maandelijks budgetplan daar ruimte voor biedt. Schuldhulpverlening is een taak van de gemeente en daarom zult u zich in het geval van problematische schulden moeten wenden tot de gemeente waarin u woont (afdeling sociale zaken/werk en inkomen).