Uitgebreid budgetbeheer


Al uw nota’s en financiële verplichtingen, waaronder de vaste lasten en alle overige betalingen, worden betaald via de budgetbeheerrekening. Voor uitgaven in de toekomst wordt geld gereserveerd (=gespaard). Natuurlijk moet er wel voldoende inkomen zijn om alle betalingen op tijd uit te kunnen voeren. U ontvangt per week of per maand leefgeld (huishoudgeld) voor de dagelijkse uitgaven.

Let op:
Indien u schuldhulpverlening heeft aangevraagd bij uw gemeente of als u bent toegelaten tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is alleen uitgebreid budgetbeheer mogelijk. Vanzelfsprekend berekenen en verzorgen wij uw boedelafdracht.