Vaste lasten beheer


De primaire vaste lasten (huur of hypotheek, water en energie, zorgverzekering, overige verzekeringspremies) worden betaald via de budgetbeheerrekening. Het restant van het inkomen  wordt maandelijks overgeboekt naar de huishoudrekening. Elke maand is daardoor het saldo op de budgetbeheerrekening weer €  0,00. Er wordt niet gereserveerd (= gespaard). Dat betekent dat u uw overige lasten, zoals rekeningen voor de telefoon en internet, wegenbelasting, waterschap en gemeentebelastingen et cetera zelf nog moet betalen. U ontvangt geen leefgeld per week. Al het geld dat overblijft na het betalen van de vaste lasten, wordt naar u overgemaakt.

Let op:
Als er sprake is van problematische schulden, is vaste lasten beheer niet mogelijk.