Achtergrond


De spil binnen De Meibloem is Ingrid May. Zij heeft ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening. Hieronder stelt zij zich aan u voor.

"Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest  op de zakelijke afdeling van een bank, heb ik me omgeschoold tot integraal schuldhulpverlener. Hiervoor heb ik een post-HBO opleiding gevolgd aan de InHolland Academy for Social Work. Ik wilde mijn kwaliteiten meer maatschappelijk betrokken en minder commercieel inzetten. Na een stageperiode als schuldhulpverlener bij een vrijwilligersorganisatie, werd ik werkzaam als budgetbegeleider binnen het maatschappelijk werk. Hier heb ik op vele vlakken veel ervaring opgedaan.

Vanaf midden 2010 heb ik als budgetbeheerder/beschermingsbewindvoerder binnen een advocatenkantoor gewerkt. Ik ben in de gelegenheid gesteld de praktijk van het advocatenkantoor over te nemen. Er is veel behoefte aan budgetbeheer, in beperkte of uitgebreide vorm, ongeacht het bestaan van een schuldenproblematiek. De huidige ingewikkelde maatschappij biedt veel mensen onvoldoende houvast waarbij financiële problemen vaak een neveneffect vormen. Al of niet tijdelijke ondersteuning of waarborging bij financiële verplichtingen biedt cliënten de gelegenheid hun leven in rechte banen te krijgen of te houden. Dit maakt dat ik veel plezier beleef aan het begeleiden van mensen bij hun financiën. Al neem ik de verantwoordelijkheid niet van mijn cliënten over, ik neem toch een deel van hun zorgen over, waardoor zij zich op de rest van hun dagelijks leven kunnen richten".