Bijzondere situaties


Er zijn vele momenten in een mensenleven te bedenken die er onbedoeld voor kunnen zorgen dat betalingsverplichtingen niet meer nagekomen kunnen worden. Daarbij kunt u denken aan een lange periode van ziekte, verslaving en bijvoorbeeld psychische klachten. Ook een periode van rouw, als de gedachten bij het verlies zijn en niet bij dagelijkse beslommeringen als het betalen van de rekeningen, kan het goed zijn om het beheer over uw inkomen (tijdelijk) uit te besteden aan De Meibloem. Dan heeft u hierover geen zorgen meer en kunt u zich richten op uw herstel. Tegen de tijd dat u het beheer over uw geld zelf weer aankunt, kan dat (geleidelijk) weer aan u worden overgedragen.