Stoppen met budgetbeheer

Er kan een moment komen dat het wenselijk of noodzakelijk is met het budgetbeheer te stoppen.

De overeenkomst tot budgetbeheer wordt aangegaan voor een periode van maximaal 36 maanden, maar zowel de u als De Meibloem hebben de mogelijkheid de overeenkomst tussentijds op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging dient de cliënt schriftelijk en ondertekend in te dienen bij De Meibloem Budgetbeheer.

De Meibloem Budgetbeheer zal indien een opzegging noodzakelijk is, deze schriftelijk en onderbouwd bij de u indienen.